English    Cookies
 
Baggrund

Siden de første danske fonde så dagens lys i middelalderen, har de gennem deres virke bidraget til, at vores samfund ser ud, som det gør i dag. Fondene er en integreret del af samfundet, og deres bidrag og aktiviteter vil også i fremtiden have stor og måske ligefrem voksende betydning for samfundets udvikling.

Fondene agerer frit i forhold til særinteresser, som følge af deres status som uafhængige aktører, og de har dermed en helt særlig mulighed for at bidrage til en langsigtet udvikling af samfundet såvel i Danmark som globalt, idet fondene kan udvikle og initiere forandringer samt fremme innovative løsninger inden for deres respektive områder.

For at imødekomme ønsket om gennemsigtighed - og samtidig sikre fondenes fortsatte bidrag til samfundsudviklingen - er det afgørende, at fondene fastholder deres legitimitet, uafhængighed og integritet.

Det er endvidere vigtigt at understrege, at almennyttige, uddelende danske fonde er meget forskellige – ikke blot har de forskellige formål, strukturer, kulturer og aktiviteter, de har også forskelligartede interesser og synspunkter. Uanset forskelligheden har fondene dog en række fælles karakteristika og interesser. Det er disse fælles interesser, som omhandler åbenhed og gennemsigtighed, der er formuleret i ”Principper for god fondspraksis”.

Principperne omfatter alene fondenes uddelende aktiviteter til almennyttige og almenvelgørende formål samt de afledte aktiviteter, f.eks. investeringer og kapitalplaceringer, som gennemføres til almennyttige formål.

Med andre ord omfatter principperne ikke de rene erhvervsmæssige aktiviteter, som en fond f.eks. har i forbindelse med udøvelse af en vedtægtsbestemt kontrol af en erhvervsvirksomhed. Disse aktiviteter er dækket af andre regelsæt, f.eks. Nørbyudvalgets rapport[1] om god selskabsledelse for børsnoterede selskaber.

Der vil i praksis være forskel på i hvilket omfang, den enkelte fond ønsker og har mulighed for at indarbejde principperne i de daglige aktiviteter. Det anbefales, at de fonde, der kun ønsker at indarbejde en begrænset – ikke-detaljeret – del af principperne, redegør herfor, f.eks. med henvisning til, at fondens størrelse gør det betimeligt ikke at arbejde med en meget detaljeret fondsstrategi med tilhørende retningslinier for uddelingerne, eller at man af hensyn til stifteren har særlige ønsker eller forpligtelser, eller af andre grunde ikke ønsker fuld offentlighed om uddelinger.


________________________

[1] Jfr. følg eller forklar princippet i Nørbyudvalgets rapport om god selskabsledelse i Danmark, 2005.


Derfor de syv principper:

"For at imødekomme ønsket om gennemsigtighed - og samtidig sikre fondenes fortsatte bidrag til samfundsudviklingen - er det afgørende, at fondene fastholder deres legitimitet, uafhængighed og integritet."