English    Cookies
 
Hvem er omfattet

Uddelende fonde eller fondslignende institutioner, baseret på privat eller på anden måde uafhængig tilvejebragt kapital. Inkluderet er således erhvervsdrivende fonde og ikke-erhvervsdrivende fonde efter fondslovene og andre fondslignende institutioner, som f.eks. omfatter fonde og foreninger med erhvervstilknytning inden for finansiering, herunder foreninger og foreninger med begrænset ansvar. 

Det afgørende er, at den juridiske enhed har en fondslignende karakter og på en periodisk løbende basis foretager almennyttige og almenvelgørende uddelinger.


Fonde der pt. har tilsluttet sig:

Se under menupunktet Hvem står bag, hvilke fonde der pt. har tilsluttet sig de syv principper for god fondspraksis.