English    Cookies
 
Danske fonde & fondspraksis

Uddelende danske fonde anerkender deres forpligtelse til at støtte, gavne og fortsætte udviklingen af nye, fleksible og effektive løsninger inden for de områder, som fondene beskæftiger sig med, eksempelvis inden for sociale, kulturelle, miljømæssige, uddannelsesmæssige, videnskabelige, sundhedsmæssige og økonomiske områder.

Fondene ønsker at forklare, hvad de gør, hvad de står for, og hvordan de bidrager til den fortsatte udvikling af samfundet.

Større åbenhed og mere og bedre information i eller fra den danske fondsverden vil medvirke til at synliggøre, hvilken rolle, almennyttige, uddelende fonde spiller for samfundsudviklingen, og øge bevidstheden om og forståelsen for vigtigheden af fondssektoren.Syv principper for god fondspraksis:
  1. Åbenhed kommunikation og information
  2. Faglighed kompetence professionalisme
  3. Samarbejde med ansøgere, bevillingsmodtagere og andre interessenter
  4. Evaluering af uddelingsvirksomheden
  5. Regnskab
  6. Bestyrelsen
  7. Administration - daglig ledelse