English    Cookies
 
Principper for god fondspraksis for uddelingsvirksomheder

Inden for de rammer,som er fastlagt i lovgivningen, fondens vedtægter samt stifterens vilje, tilslutter uddelende, almennyttige fonde sig følgende syv principper omhandlende de filantropiske aktiviteter:

  1. Åbenhed kommunikation og information
  2. Faglighed kompetence professionalisme
  3. Samarbejde med ansøgere, bevillingsmodtagere og andre interessenter
  4. Evaluering af uddelingsvirksomheden
  5. Regnskab
  6. Bestyrelsen
  7. Administration - daglig ledelse

Læs mere om de syv principper i menuen til venstre.

Download en præsentation af de syv principper (pdf) >>


Hvad dækker principperne:

Principperne vil ikke være anvendelige eller relevante for alle fonde, og nogle fonde vil opnå formålet på en anden facon.

Selvom principperne er af betydning for alle fonde, vil graden af opnåelse være afhængig af fondens størrelse, indkomst, kompleksitet og aktiviteter samt ikke mindst de bindinger, der påhviler fonden fra vedtægterne og hensynet til stifterens ønsker.

Overholdelse af lovgivningen er en integreret del af god fondspraksis, og de syv principper er ikke en angivelse af lovgivningsmæssige krav.