English    Cookies
 
Bæredygtighed i fondsperspektiv

Danske Fonde og fondspraksis inviterede i januar 2013 til debat over temaet:

Bæredygtighed og fondes rolle.

Hvad forstår vi ved bæredygtighed ,og hvordan arbejder vi med det i praksis?

Klodens ressourcer, klima og byer er under stadigt stigende pres. Samtidig kræver nationale velfærdssystemer handling på nye måder for at kunne realisere de samfundsmæssige målsætninger.

Fonde befinder sig i en unik position i relation til at styrke bæredygtigheden i samfundet, men for at kunne agere på relevant og adækvat vis kræver det viden og indsigt i problemstillingerne.

Nogle fonde arbejder allerede med bæredygtighed som en integreret del af deres virksomhed mens andre endnu ikke har taget stilling til temaet, men fælles for alle fonde er, at bæredygtighed er et tema vi alle sammen i et eller andet omfang må tage stilling til.

Oplæg til debat om Bæredygtighed i et fondsperspektiv ved Direktør Torben Bundgaard Vad fra DAMVAD og direktør Torben Frølich fra Lokale-og Anlægsfonden.

Her følger oplægget:

Bæredygtighed og fondes rolle oplæg 


Kontakt:

For yderligere oplysninger kontakt venligst Pelle Lind Bournonville:
Tlf.: 32 88 52 06
plb@realdania.dk